JEANINE BARTELDS

ZICHTBAAR LICHT |   light art

ARTIS IN RESIDENCE |   beschilderiingen op de M2

CORONA-art:  WAR OF THE WORLD |  videowerk, light-art

ZUSTERSCHAP |  schilderijen

PREACHING | schilderijen

ETERNEL | filmwerk

DE LAATSTE DER RECHTVAARDIGEN |  fotografie | grafiek

GRASSPRIET  i.s..m. MAFarts |  objecten

KLAAGBOOM i.s.m. MAFarts |  object | verlichting

REFLECTIE I, II, III, IIII, IIIII I  fotografie & gem. techn.

HANDwerk |  filmwerk i.s.m. de Wereld van Mogelijkheden

 

SEHNZUCHT I, III, IIII, I schilderijen & gemengde technieken

ZEIT | gemengde technieken

LEBENSRAUM |  gemengde technieken

FERNWEH |  schilderijen

 

SEIZOENEN | schilderijen & gemengde technieken

Als beeldend kunstenaar is het uitgangspunt in mijn werk dat er een fysieke wereld en een geestelijke wereld bestaan die elkaar beïnvloeden.  In de geestelijke wereld huist de ziel.  Het oriëntatiepunt in mijn werk is de ziel.

Mijn manier van werken kan je zien als een rizoom

Een rizoom is in letterlijke zin een veelal horizontaal vertakte wortelstructuur die niet te herleiden is tot één hoofdtak of tot één plant aan de oppervlakte, maar bestaat uit ondergronds voortwoekerende worteltakken waartussen steeds nieuwe verbindingen kunnen ontstaan waarna een nieuwe plant aan de oppervlakte zichtbaar wordt.

Het gaat over verbindingen en connecties, betekenis en beweging.  Rizoom is altijd aan het worden. Mijn werken ontwikkelen zich ook autonoom van elkaar en is er geen systeem te ontdekken in de verbindingen die ontstaan. Verbinding en betekenis is ad hoc, wisselend, tijdelijk en (vaak ook) toevallig. De optelsom van deze manier kan ik niet voorspellen, maar begrijp ik vaak pas achteraf.

In mijn onderzoek speelt kleur een grote rol. Kleuren die verleiden of fascineren. Sensaties die er voor zorgen dat er iets verandert en in beweging komt zodat er iets nieuws kan ontstaan.

In mijn werk gebruik ik een mix van diverse media omdat elk medium zijn eigen limiet heeft van wat het over kan brengen.

Videowerk  maakt het voor mij mogelijk een eigen wereld op te roepen. Ik neem hier mensen mee naar een poëtische werkelijkheid, een droomstaat. Met fotografie kan ik inzoomen en nadruk leggen op details en structuren die aandacht verdienen.

Schilderen gaat voor mij over geduld en beschouwing. Deze tijd is belangrijk voor mij om tot de subtiele werkelijkheid van mijn fascinaties  door te dringen. Fysieke plaatsen vormen het vertrekpunt van mijn ruimtelijke werk. 

collectie

ZICHTBAAR LICHT | light art

 

Licht in de donkere dagen rond kerst 2021 was de kunstruimte Het Langhuis en Koestraat 10 door kunstenaars-collectief MAF-arts omgebouwd tot een lumineuze kijkdoos-expositie.

Een expositie waar je van buiten naar binnen kijkt.... Licht en reflectie staan centraal. Tijdens het vallen van de avond komt het licht van de lichtobjecten tot leven en betoverd de galerie met haar mooie kleuren en wordt door MAF-arts een magische wereld opgeroepen met overvloeiende kleuren en een hele eigen poëtische werkelijkheid.

 

De expositie was verbonden aan de www.winterszwolle.nl / KUNST VERLICHT

ARTIST IN RESIDENCE | gemengde technieken

 

Als beeldend kunstenaar is het uitgangspunt in mijn werk dat er een fysieke wereld en een geestelijke wereld bestaan die elkaar beïnvloeden.  

In de geestelijke wereld huist de ziel. Het oriëntatiepunt in mijn werk is de ziel.  

Om niet te verdwalen in deze wereld is het nodig mijzelf te verankeren in de alledaagse werkelijkheid. Fysieke plaatsen vormen daarom vaak het vertrekpunt van mijn beeldend werk die mijn ervaringen op deze plekken tot uitdrukking brengt. 

Werken als Artist in Residence geeft mij de mogelijkheid helemaal onder te dompelen op de plek waar ik ben. 

Het geeft mijn ruimte en tijd om in rust af te dalen naar de wortels van deze plek.  Wat ik hier zal tegen komen is van te voren niet duidelijk, maar wat wel duidelijk is dat ik mij als een transformator opstel waardoor er coherent aan de plek en de ervaring werk zal ontstaan.