JEANINE BARTELDS

Als beeldend kunstenaar is het uitgangspunt in mijn werk dat er een fysieke wereld en een geestelijke wereld bestaan die elkaar beïnvloeden. 

In de geestelijke wereld huist de ziel. 

Het oriëntatiepunt in mijn werk is de ziel.

Mijn manier van werken kan je zien als een rizoom.

Een rizoom is in letterlijke zin een veelal horizontaal vertakte wortelstructuur die niet te herleiden is tot één hoofdtak of tot één plant aan de oppervlakte, maar bestaat uit ondergronds voortwoekerende worteltakken waartussen steeds nieuwe verbindingen kunnen ontstaan waarna een nieuwe plant aan de oppervlakte zichtbaar wordt.

Het gaat over verbindingen en connecties, betekenis en beweging.  Rizoom is altijd aan het worden. Mijn werken ontwikkelen zich ook autonoom van elkaar en is er geen systeem te ontdekken in de verbindingen die ontstaan. Verbinding en betekenis is ad hoc, wisselend, tijdelijk en (vaak ook) toevallig. De optelsom van deze manier kan ik niet voorspellen, maar begrijp ik vaak pas achteraf.

In mijn onderzoek speelt kleur een grote rol. Kleuren die verleiden of fascineren. Sensaties die er voor zorgen dat er iets verandert en in beweging komt zodat er iets nieuws kan ontstaan.

In mijn werk gebruik ik een mix van diverse media omdat elk medium zijn eigen limiet heeft van wat het over kan brengen. Videowerk  maakt het voor mij mogelijk een eigen wereld op te roepen. Ik neem hier mensen mee naar een poëtische werkelijkheid, een droomstaat. Met fotografie kan ik inzoomen en nadruk leggen op details en structuren die aandacht verdienen.

Schilderen gaat voor mij over geduld en beschouwing. Deze tijd is belangrijk voor mij om tot de subtiele werkelijkheid van mijn fascinaties  door te dringen. Fysieke plaatsen vormen het vertrekpunt van mijn ruimtelijke werk.